แจ้งเมื่อพบปัญหาการใช้งาน

สามารแจ้งปัญหาการใช้งานได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

Email : suppport@sellzabuy.com

Facebook : www.facebook.com/SellZaBuy/

Line@ :

Tel : 082-656-6364