วิธีรับคอมมิชชั่น

1. คลิกที่ปุ่มรูปคนสีน้ำเงินด้านขวาบน

 

2. เลือก Account Setting(ตั้งค่าบัญชี) และกรอกข้อมูลที่อยู่ภายในให้ครบและถูกต้อง


    

 

a. Account Information(ข้อมูลบัญชี) คือ ข้อมูลบัญชีของคุณ โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
        - First Name = ชื่อ
        - Last Name = นามสกุล
        - Telephone = เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
        - Email = อีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้
        - New Password = แก้ไขรหัสผ่าน
        - ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม Submit(ตกลง) เพื่อยืนยันการแก้ไข


    

 

b. Contact Information(ข้อมูลติดต่อ) คือ ข้อมูลที่ต้องกรอกให้ครบถ้วนและถูกต้องตรงกับบัตรประชาชนของคุณ เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการจ่ายค่าคอมมิชชั่น
        - Contact to(ติดต่อถึง) = แสดงข้อมูลจริงของคุณจากในส่วน Account Information
        - ID Card(เลขบัตรประชาชน)
        - Upload ID Card(อัพโหลดสำเนาบัตรประชาชน)
        - Address(ที่อยู่) = บ้านเลขที่, ซอย
        - Province = จังหวัด
        - District = เขต-อำเภอ
        - Sub District = แขวง-ตำบล
        - Zip Code = รหัสไปรษณีย์
        - กดปุ่ม Submit(ตกลง) เพื่อยืนยันข้อมูล


    

 

c. Payment Method(วิธีการชำระเงิน) ส่วนนี้จะแสดงเมื่อคุณกรอกข้อมูลในส่วน Contact Information(ข้อมูลติดต่อ) ถูกต้องครบถ้วนและได้รับการยืนยันจากทีมงานเรียบร้อยแล้ว
            - คลิกปุ่ม Add New Payment Method(เพิ่มบัญชีการชำระเงิน) เพื่อกรอกข้อมูลบัญชีรับเงิน
            - Payment Method (วิธีการชำระเงิน)= เลือกช่องทางการรับเงิน
            - Bank Name(ธนาคาร) = เลือกธนาคาร
            - Account Number(เลขบัญชี) = เลขบัญชีธนาคาร
            - Account Name(ชื่อบัญชี) = ชื่อบัญชี (ต้องตรงกับข้อมูลในส่วน Contact Information(ข้อมูลติดต่อ) เท่านั้น)

 

 

3.การเบิกเงินรายได้ค่าคอมมิชชั่น คลิกที่ปุ่มรูปคนสีน้ำเงินด้านขวาบน

 

 

เลือก Payment History(ประวัติการชำระ)

 

 

สไลด์ไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูล

        - Payment History - Unpaid Balance(ประวัติการชำระ - แสดงยอดค้างชำระ) = แสดงค่าคอมมิชชั่นที่สามารถเบิกได้ (เบิกถอนขั้นต่ำ 500 บาท)
        - Date(วันที่) = แสดงวันและเวลาที่ได้รับค่าคอมมิชชั่น
        - Transaction(รายละเอียดรายการ) = แสดงรายละเอียดรายการที่เกิดขึ้น
        - Amount(จำนวน) = ค่าคอมมิชชั่นของแต่ละรายการ
        - Balance(ยอดคงเหลือ) = ค่าคอมมิชชั่นคงเหลือ

 

 

Withdraw History(ประวัติการเบิกถอน) = คลิกที่ สร้างรายการเบิกถอน เพื่อทำการถอนค่าคอมมิชชั่น

 

 

        - Withdraw History - Unpaid Balance(ประวัติการเบิกถอน - แสดงยอดค้างชำระ)
        - Unpaid Balance(ยอดค้างชำระ) = ค่าคอมมิชชั่นคงเหลือ
        - Amount(จำนวน) = กรอกค่าคอมมิชชั่นที่คุณต้องการถอน (ขั้นต่ำ 500 บาท)
        - Bank Name(ธนาคาร) = เลือกธนาคาร
        - Account Number(เลขบัญชี) = เลขบัญชี
        - Account Name(ชื่อบัญชี) = ชื่อเจ้าของบัญชี

คลิก ตกลง เพื่อยืนยันการถอนค่าคอมมิชชั่น

 

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติมได้ ที่นี่