การจัดการบัญชีผู้ใช้

หลังจากทำการเข้าสู่ระบบ SellZabuy

1. Dashboard(แดชบอร์ด)
    a. ในกรอบ Earning Overview(สรุปภาพรวมรายได้) เป็นข้อมูลสำหรับ 30 วันล่าสุด
        - กราฟแสดงยอดรายได้ 30 วันล่าสุด
        - Clicks(คลิก) = จำนวนคลิกทั้งหมดที่เข้าดูสินค้าผ่าน Link ของคุณ
        - Ordered Items(สินค้าถูกสั่งซื้อ) = จำนวนสินค้าที่ขายได้
        - Total Earnings(รายได้ทั้งหมด) = แสดงคอมมิชชั่นทั้งหมดของคุณที่ได้ในช่วงเวลา 30 วันล่าสุด โดยคิดจากสินค้าที่ได้รับการจัดส่งแล้วเท่านั้น

 


    b. ในกรอบ Summary for This Month(สรุปภาพรวมของเดือนนี้) เป็นข้อมูลเพิ่มเติมภายในเดือนนั้น
        - Total Item Shipped(สินค้าถูกจัดส่ง) = จำนวนสินค้าทั้งหมดที่จัดส่งเรียบร้อยแล้ว
        - Total Earnings(รายได้ทั้งหมด) = ค่าคอมมิชชั่นที่ได้ในเดือนนั้น
        - Total Ordered Items(สินค้าถูกสั่งซื้อ) = จำนวนสินค้าทั้งหมดที่มีการสั่งซื้อ (รวมที่จัดส่งแล้วและยังไม่ได้จัดส่ง)
        - Clicks(คลิก) = จำนวนคลิกทั้งหมดของเดือนนั้น
        - Conversion(อัตราแลกเปลี่ยน) = อัตราส่วนระหว่างจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อกับจำนวนคลิก

 

 

2. Product Links(ลิงก์สินค้า)
    a. Active Tracking ID(Tracking ID ที่ใช้งานอยู่) = เลือก Tracking ID ที่ต้องการใช้กับ Link สินค้า (สามารถสร้าง Tracking ID ได้หลายอัน ในกรณีที่ต้องการโปรโมทสินค้าหลายช่องทาง และต้องการทราบว่าช่องทางใด ที่โปรโมทแล้วให้ผลตอบรับดีที่สุด)

 

 

    b. Product Information(ข้อมูลสินค้า) = ข้อมูลของสินค้า โดยที่คุณสามารถสไลด์ไปทางซ้ายเพื่อดูค่าคอมมิชชั่นและสร้างลิงก์สินค้าได้
    c. Commission(คอมมิชชั่น) =  ค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับเมื่อขายสินค้าได้และสินค้าถูกจัดส่งถึงลูกค้าเรียบร้อย
    d. Action(การกระทำ) = คุณสามารถสร้างลิงก์สินค้าหรือดาวน์โหลดแบนเนอร์เพื่อนำไปโปรโมทได้จากส่วนนี้ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ "เริ่มการโปรโมท"

 

 

3. Tools(เครื่องมือ)

    a. Link Checker(ตรวจสอบลิงก์) = กรอกลิงก์สินค้าเข้าไปที่ส่วน Product Links(ตรวจสอบลิงก์) และกด Check(ยืนยัน) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ Link

 

 

4. Reports(รายงาน)
    a. ส่วน ปฎิทิน : เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงาน
    b. ส่วน Tracking ID เลือก All(ทั้งหมด) เพื่อดูข้อมูลของทุก Tracking ID หรือเลือกเฉพาะ Tracking ID ที่ต้องการ กด Apply(เลือก)

 


    c. ส่วน Ordered Details(รายละเอียดการสั่งซื้อ) ด้านล่างของ Reports คือ รายละเอียดสินค้าที่ขายได้ สไลด์ไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
        - สามารถปรับจำนวนการแสดงรายการได้ตั้งแต่ 10-100 รายการ
        - Product(สินค้า) = ชื่อสินค้าที่ขายได้
        - Ordered Items(สินค้าถูกสั่งซื้อ) = จำนวนสินค้าที่มีการสั่งซื้อ
        - Shipped Items(สินค้าถูกจัดส่ง) = จำนวนสินค้าที่จัดส่งเรียบร้อย
        - Commssion(ค่าคอมมิชชั่น) = ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับโดยประมาณ
        - Earnings(รายได้) = ค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ ณ ช่วงเวลานั้น

 


    d. ส่วน Tracking ID Summary คือ รายงานที่แสดงรายละเอียดของแต่ละ Tracking ID
        - สามารถปรับจำนวนการแสดงรายการได้ตั้งแต่ 10-100 รายการ
        - Tracking ID = รหัส Tracking ID ที่ใช้งาน
        - Total Clicks(คลิก) = จำนวนคลิกทั้งหมดในแต่ละ Tracking ID
        - Total Items Ordered(สินค้าถูกสั่งซื้อ) = จำนวนคำสั่งซื้อในแต่ละ Tracking ID
        - Total Items Shipped(สินค้าถูกจัดส่ง) = จำนวนสินค้าที่จัดส่งเรียบร้อยในแต่ละ Tracking ID 
        - Conversion(อัตราแลกเปลี่ยน) = อัตราส่วนคำสั่งซื้อต่อจำนวนคลิกในแต่ละ Tracking ID 
        - Total Earnings(รายได้ทั้งหมด) = ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละ Tracking ID 

 

คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือเพิ่มเติมได้ ที่นี่